22 czerwca 2023

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki

Niniejszym informujemy, że w dniu 20-06-2023 r. nastąpiło przekształcenie spółki DST Transport & Logistics sp. z o.o. w spółkę komandytową.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, regon oraz numer rachunku bankowego, zmianie uległ jedynie numer KRS.

Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0001043023)

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. Zgodnie z ksh spółka komandytowa jest prawnym następcą spółki przekształconej.

DST Transport & Logistics Biedrzyński Spółka Komandytowa przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki DST Transport & Logistics sp. z o.o.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

DST Transport & Logistics Biedrzyński Spółka Komandytowa

Ul. Ogrodowa 34, 55-081 Mietków

KRS 0001043023,

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX  Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

REGON  020798962,

NIP 8961466637,

pl_PLPolish