Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy 3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wkład Funduszy Europejskich: 114 015,30 PLN

pl_PLPolish