t letter

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy 3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wkład Funduszy Europejskich:114 015 PLN

pl_PLPolish